Nasıl Çalışırız?

Özel Albatros Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne

Gelen her çocuk;

en az 3 saat akademik ve gelişimsel olarak taranır, 2 saat boyunca rapor ve BEP planı hazırlanır. Daha sonra değerlendirme aşamasına geçilir.

İlk olarak Eğitim Koordinatörlüğü ve Rehberlik Servisimizce akademik olarak güçlü ve zayıf yönleri taranır. (okuma, yazma, dikte, kopyalama, matematik beceri seviyesi)

Daha sonra Ergoterapi uzmanımızca gelişimsel olarak taranır. Burada duyusal etkinlikler eşliğinde kas gelişimlerinden motor becerilerine kadar tüm beden becerileri taranır. (Çocuğun yaşamış olduğu güçlüğün gelişimsel olup olmadığı tespit edilir.)

Bilgilendirme Aşaması

Aileye gerekli tüm bilgilendirme yapılır

Burada aileye çocuğun yaşadığı güçlüklerden ihtiyaç alanlarına kadar tüm bilgilendirme yapılır. Ardından ailenin yol haritası aktarılır.

Kurumumuza kayıt olan her çocuk için çocuğa ait bireysel destek raporu ve gelişimsel ergoterapi / duyubütün ihtiyaç raporu çıkarılarak aile ve aile talep ederse; okul öğretmeni ile paylaşılır.

Destek Planımızda Aileye de hedefler verilir.

Eğitim Aşaması

Gerekli eğitim uygulanmaya başlanır

Bundan sonra çocuk Albatros öğretmenine teslim edilir.

Anılan BEP planı dahilinde çocuk okulla paralel olarak destek eğitimine alınır.

Okulmuza gelen çocukların BEP Planı 4 ayda bir revize edilir.

Hedeflenen süre sonrasında çocuk yeniden değerlendirilir ve konulan hedeflere ulaştırılıp ulaştırılmadığı kontrol edildikten sonra yeni hedefler konularak desteklenmeye devam eder.

Biz Kimiz?

Uzman Kadromuz

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.